Prof. Kinga Łapot-Dzierwa i dr Barbara Kurowska poprowadzą w Polskiej Szkole w Rzymie warsztaty twórcze dla uczniów i nauczycieli pt. „Dzieci Pana Wyspiańskiego”.

Warsztaty, które odbędą się 18 i 20 października 2017 r., są częścią projektu realizowanego przez Katedrę Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej UP pt. „Artyści w świecie pedagogiki. Spotkania na polu sztuki. Sztuka jako przestrzeń kształtowania kompetencji kulturowych i artystycznych dzieci i młodzieży – implikacje edukacyjne”.

  Informacje o projekcie „Artyści w świecie pedagogiki”

Plakat informujący o projekcie „Mała Akademia Sztuki w Polskiej Szkole w Rzymie”