Polska Komisja Akredytacyjna oraz Uniwersytet Pedagogiczny zapraszają do udziału w Forum Jakości 2017 „O nową jakość kształcenia nauczycieli”, które odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2017 r. w Krakowie.

Głównym celem tegorocznego Forum jest kontynuacja debaty dotyczącej zmian w kształceniu nauczycieli. Organizatorzy zamierzają przedstawić, opracowaną przez zespół ekspercki Polskiej Komisji Akredytacyjnej, rekomendację wzorców projakościowych dla studiów na kierunkach pedagogicznych i kierunkach prowadzonych w specjalnościach nauczycielskich. Analizie poddane zostaną również wytyczne wypracowane przez zespół międzyresortowy, w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. W obradach wezmą udział przedstawiciele uczelni kształcących nauczycieli, jednostek prowadzących doskonalenie zawodowe, władze samorządowe, dyrektorzy oraz nauczyciele.

Udział w Forum Jakości jest możliwy tylko i wyłącznie po dokonaniu rejestracji i wniesieniu opłaty konferencyjnej.

  Forum Jakości „O nową jakość kształcenia nauczycieli”

Forum Jakości 2017 - baner promocyjny