16 października 2017 r. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uroczyście zainaugurował siedemdziesiąty drugi rok akademicki.

Na 46 kierunkach pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczęło naukę około 4700 osób wybranych spośród 15 000 kandydatów. Dwadzieścia trzy procent studentów rozpoczynających pierwszy rok studiów wybrało kierunki kształcenia ściśle związane z pedagogiką (pedagogika ogólna, przedszkolna i wczesnoszkolna, specjalna). Ogółem na siedmiu wydziałach studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (doktoranckich) w roku akademickim 2017/2018 studiować będzie ponad dwanaście i pół tysiąca studentów (12 587).

Przemówienie inauguracyjne Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Kazimierza Karolczaka

fot. Marcin Kania 

„W rozpoczynającym się roku akademickim musimy skoncentrować się na dalszym wzmożeniu badań naukowych i podniesieniu ich jakości, by równać do najlepszych uczelni w kraju i pozyskiwać środki finansowe, niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Uczelni” – powiedział podczas uroczystości JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak. „Wszyscy powinniśmy podnosić wobec siebie wymagania i mieć ambicje bycia najlepszymi, wykazywać wolę tworzenia i twórczego działania, konfrontowania się z najlepszymi ośrodkami badawczymi w kraju i za granicą, podejmować z nimi współpracę w prowadzeniu badań naukowych i pozyskiwaniu środków unijnych. Jest to możliwe, gdyż większość wydziałów posiada potencjał porównywalny pod względem kadrowym i badawczym z wyróżniającymi się ośrodkami badawczymi kraju. Warto to czynić nie tylko dla siebie, lecz przede wszystkim z przekonaniem, że mamy dla kogo, ponieważ przychodzi do nas wspaniała młodzież, by wspólnie z nami poszukiwać najlepszego sposobu na własny rozwój i własne życie. Zapraszając ją do siebie, gwarantujemy jej spotkanie z ludźmi wybitnymi i ambitnymi, ludźmi wysokiej kultury i etyki, ludźmi twórczymi.

Życzę wszystkim, aby rok akademicki 2017/2018 był pomyślny w pracy i w życiu osobistym. Otwieram 72. rok akademicki 2017/2018. Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie. Quod felix, faustum fortunatumque sit!" – ogłosił Magnificencja, a następnie oddał głos dr. Piotrowi Dardzińskiemu, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wygłosił przemówienie do społeczności naszego Uniwersytetu.

Uroczysta immatrykulacja studentów

fot. Marcin Kania 

Bogaty program uroczystości inauguracyjnych obejmował m.in. immatrykulację – przyjęcie nowych studentów na pierwszy rok studiów. Reprezentanci wszystkich siedmiu wydziałów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w procesie rekrutacji, wygłosili rotę ślubowania i otrzymali indeksy oraz okolicznościowe upominki.

Ważnym akcentem dzisiejszego święta było oficjalne nadanie tytułu „Studenta Roku 2016/2017” Natalii Przewrockiej, zwyciężczyni czwartej edycji konkursu „Student Miesiąca i Student Roku”. Laureatka, obecnie już absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, spec. filologia angielska, otrzymała dyplom gratulacyjny oraz czek na kwotę 1500 zł.

Nadanie tytułu „Studenta Roku 2016/2017” Natalii Przewrockiej

fot. Marcin Kania 

Uhonorowano także zasłużonych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego. Medale i odznaczenia otrzymali:

Złoty Krzyż Zasługi

 • dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

Srebrny Krzyż Zasługi

 • dr Celestyna Grzywniak

Brązowy Krzyż Zasługi

 • dr Józefa Matejek

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 • prof. dr hab. Kazimierz Gajda
 • mgr Halina Grzywacz
 • dr Andrzej Gurbiel
 • dr Marek Guzik
 • mgr Mieczysław Lechowski
 • dr hab. Maria Ostasz, prof. UP
 • dr Ingrid Paśko
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr Lucyna Smółka
 • dr hab. Helena Wrona-Polańska, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Żebrowski, prof. UP

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr Danuta Baraniewicz
 • dr Magdalena Grochowalska
 • mgr Marta Rojek
 • mgr inż. Dorota Marszałek
 • mgr Renata Palwal
 • dr Beata Sufa
 • dr hab. inż. Urszula Wdowik, prof. UP
 • dr Anna Zadęcka-Cekiera

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • dr Sławomir Dorocki
 • dr Agnieszka Lasota
 • dr Katarzyna Pabis-Cisowska
 • dr Renata Staśko

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • dr Laura Betleja
 • dr hab. Piotr Błaszczyk, prof. UP
 • mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 • dr Ewa Horyń
 • dr hab. Marta Korendo, prof. UP
 • dr hab. Robert Kościelniak, prof. UP
 • dr Anna Kwatera
 • dr hab. Jolanta Maćkowicz
 • dr inż. Mateusz Muchacki
 • dr hab. Krzysztof Mudyń, prof. UP
 • dr Iwona Ocetkiewicz
 • mgr Karina Olesiak
 • dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
 • prof. dr hab. Jan Rydel
 • dr Anna Szkolak-Stępień
 • dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 • dr Ewelina Zdebska
 • prof. dr hab. Marek Cezary Zdun

Odznaka „Honoris Gratia” nadana przez Prezydenta Miasta Krakowa

 • prof. dr hab. Piotr Borek

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny pt. „Przyszłość przeszłości”, wygłoszony przez prof. Jacka Purchlę, Dyrektora Międzynarodowego Centrum Kultury.

Goście zgromadzeni na uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017

fot. Marcin Kania