Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów wraz z Instytutem Filologii Polskiej, Katedrą Psychologii oraz Katedrą Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego organizuje 21 października 2017 r. międzynarodową konferencję „Migration and Education. To understand relations between migration and education – challenges for research and practice”.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

W dniu poprzedzającym konferencję, 20 października 2017 r., odbędzie się seria warsztatów „W polskiej szkole”. Zajęcia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, dyrektorów a także studentów zainteresowanych problematyką edukacji osób z doświadczeniem migracji. Projekt jest realizowany przez Fundację im. Mikołaja Reja we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

Informacje o warsztatach „W polskiej szkole”