Natalia Przewrocka

Natalia Przewrocka, zdobywczyni tytułu „Studenta Maja”, obecnie absolwentka studiów drugiego stopnia na kierunku filologia, spec. filologia angielska, zwyciężyła w konkursie na Studenta Roku 2016/2017. 

W czwartek, 12 października 2017 r., zakończył się drugi etap konkursu „Student Roku 2016/2017” – głosowanie komisji konkursowej pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały. Po podsumowaniu punktów uzyskanych przez kandydatów w obu etapach (etap I – głosowanie on-line, etap II – głosowanie komisji) wyłoniono zwyciężczynię. Została nią Natalia Przewrocka – „Studentka Maja”.

Uroczyste nadanie tytułu „Studenta Roku” będzie miało miejsce 16 października 2017 r. podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017. Laureatka otrzyma w nagrodę czek na sumę 1500 zł.

Serdecznie gratulujemy!