Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UP, zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP, została powołana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na przewodniczącą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych na kadencję 2017–2022.

Gratulujemy!