Rektor i Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają uprzejmie do wzięcia udziału w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się w dniu 16 października 2017 r. w auli Uczelni przy ul. Podchorążych 2 o godz. 10.15.

Inauguracja poprzedzona zostanie Mszą Świętą odprawioną w Kościele NMP z Lourdes przy ul. Misjonarskiej 37 w Krakowie o godz. 9.00.

Program uroczystości

  • Hymn państwowy
  • Wystąpienie JM Rektora prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka
  • Immatrykulacja studentów
  • Wystąpienie przedstawiciela studentów
  • Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych
  • Wykład inauguracyjny prof. Jacka Purchli pt. „Przyszłość przeszłości”
  • Gaudeamus igitur

Plakat informujący o uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018