Dr Angela Bajorek z Instytutu Neofilologii – Filologia Germańska otrzymała w dniu 7 października 2017 r. Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury w „uznaniu zasług w propagowaniu twórczości zabrzańskiego pisarza i plastyka Horsta Eckerta-Janoscha a przez to promocji miasta Zabrze, zarówno w kraju, jak i za granicą”.