Wybitny współczesny poeta Józef Baran jest gościem honorowym konferencji naukowej, która odbywa się w dniach 9–10 października 2017 r. w Instytucie Filologii Polskiej UP, pod hasłem „Literackie kosmogonie Józefa Barana”.

fot. Marcin Kania