30 września w murach Uniwersytetu Pedagogicznego odbył się pierwszy „Test Samorządowy” dla osób kandydujących w najbliższych wyborach. Zawierał on 30 pytań jednokrotnego wyboru. Egzaminowali: prof. Andrzej Piasecki (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP), dr Hanna Dębska (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii UP) i dr Ryszard Kozioł (Instytut Politologii UP), a prowadzącym event był mgr Waldemar Domański (pomysłodawca projektu „Radny z Certyfikatem”).

75 procent uczestników osiągnęło pozytywny wynik i otrzymało certyfikat potwierdzający wiedzę niezbędną w pracy radnego. Gratulujemy!

Fot. Przemysław Szczerbiński