Członkowie ekspedycji UP od prawej prof. Hubert Chudzio, Magdalena Szybowska, Alicja Śmigielska, dr Adian Szopa

Po trzech intensywnych tygodniach – zakończyły się prace konserwacyjno-renowacyjne polskiej nekropolii w Kidugali (Tanzania). Pochowani są tam zmarli mieszkańcy osiedla istniejącego w latach 40. dwudziestego wieku. Byli to polscy obywatele, którzy po wybuchu drugiej wojny światowej zostali deportowani w głąb ZSRS, a na skutek układu Sikorski-Majski udało im się opuścić miejsce zesłania. W 1942 roku trafili do osiedli uchodźczych w Afryce. Część z nich skierowano do utworzonego obozu w ówczesnej Tanganice (obecnie Tanzanii). Oprócz działań renowacyjnych i remontowych udało się przywrócić tożsamość dwóm pochowanym tam dzieciom. Na bezimiennych dotąd nagrobkach pojawiły się ich nazwiska.

dokumentacja z drona

Pomnik główny został starannie oczyszczony. Na górnej powierzchni wykonano cementowy spadek, aby woda nie zatrzymywała się na pomniku. W centralnym miejscu monumentu wykonano napis

Misja odnowy polskiego cmentarza została zorganizowana i zrealizowana przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie we współpracy z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Dar es Salaam i Fundacją Uniwersytetu Pedagogicznego „Pro Universitatis”. Na miejscu pracami ekspedycji kierował dr hab. Hubert Chudzio, prof UP z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego, dyrektor Centrum. Prace realizowane w ramach projektu zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczonych na promocję kultury w ramach Programu Miejsca Pamięci Narodowej Za Granicą 2021.

Na fotografach umieszczonych w galerii zdjęć można prześledzić kolejne etapy realizacji prac oraz ich finalny efekt.