naukowcy podczas spotkania

Po raz kolejny rozstrzygnięto konkursy OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Ponad 900 grantów na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu trafi do naukowców z całej Polski. W tej edycji zgłoszono 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej do finansowania zakwalifikowano 912 projektów. Wśród naukowców, którym przyznane zostały środki znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego: prof. dr hab. Bożena Popiołek oraz doktoranci – mgr Michał Paweł Filipczuk, mgr Zbigniew Słuszkiewicz, mgr Aleksandra Anna Huczek.

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie OPUS 21

tytuł projektu: „Kobiecy dwór szlachecki w Rzeczypospolitej w czasach saskich. Struktura, ludzie, kultura, funkcje”
kierownik projektu: prof. dr hab. Bożena Popiołek

 

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursie PRELUDIUM 20

tytuł projektu: „Epistemiczna krytyka literacka. Modele sceptycyzmu w Stanleya Cavella odczytaniach Szekspira”
kierownik projektu: mgr Michał Paweł Filipczuk

tytuł projektu: „Pragmatyczny zwrot ucieleśnionego poznania a kategoria „«podmiotu motywowanego moralnie» Marka Rowlandsa”
kierownik projektu: mgr Zbigniew Słuszkiewicz

tytuł projektu: „Wokół hipotezy Karlssona-Nussbauma”
kierownik projektu: mgr Aleksandra Anna Huczek

Gratulujemy.