wykres wzrostu i uniesiona dłoń mężczyzny

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został w roku akademickim 2021/2022 najchętniej wybieraną uczelnią pedagogiczną w Polsce. Dane podało na początku listopada Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Według zestawienia Ministerstwa, chęć studiowania w naszej Alma Mater (według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie) wyraziło 15 991 kandydatów. W drugiej w zestawieniu – Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – deklarowało, że studia rozpocznie 3107 osób.

Niezmiernie cieszy zaufanie, którym nas obdarzacie. W obecnym roku akademickim naszymi najczęściej wybieranymi kierunkami na studiach pierwszego stopnia okazały się filologia angielska, pedagogika oraz administracja. Ogromnym zainteresowaniem wśród studiów jednolitych magisterskich cieszyły się natomiast psychologia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz prawo.