Uroczyste podpisanie umowy. Przy stole siedzą: dr hab. Przemysław Wywiał, płk. Marcin Siudziński, prof. dr hab. Piotr Borek oraz dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Umowa o współpracy ma na celu wspólne działania na rzecz szeroko rozumianej obronności państwa, rozwoju potencjału osobowego Wojsk Obrony Terytorialnej, a także kształtowania postaw patriotycznych.

Szczegóły umowy dotyczą miedzy innymi wspólnej organizacji praktyk zawodowych dla studentów kierunków z zakresu obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego realizowanych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego, pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, w tym budowanie zaplecza Sił Zbrojnych RP, a w szczególności WOT, promowanie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotyzmu, kultywowaniu tradycji oręża polskiego i wzmacnianiu świadomości historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wiedzy o państwie podziemnym.

„Mam nadzieję, że podpisane porozumienie przyczyni się do dobrej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym a 11 Małopolską Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej zarówno w ramach programu Legii Akademickiej, jak i budowania kompetencji proobronnych wśród naszych studentów” – mówił tuż po podpisaniu umowy Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Piotr Borek.

uścisk dłoni między dowódcą 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk. Marcinem Siudzińskim i Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotrem Borkiem
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Umowa o współpracy
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uniwersytet Pedagogiczny od 2017 roku realizuje program Legii Akademickiej. Od tego czasu w szkoleniu wzięło udział ponad siedmiuset studentów, kilkadziesiąt z tych osób czynnie służy w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej i w kilku innych.

„Wierzę, że dzięki współpracy z Uniwersytetem, kształcącym przyszłe kadry pedagogiczne, których zadaniem będzie też kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, uzupełnimy wychowanie i wyposażymy studentów w nowe kompetencje. Patriotyzm to także stosunek do drugiego człowieka, a nasze wojska w ostatnim okresie bardzo mocno angażowały się w pomoc lokalnym społecznościom, w dobie pandemii i innych klęsk i katastrof” – podsumował płk. Marcin Siudziński, dowódca 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Na program Legii Akademickiej składa się szkolenie teoretyczne, realizowane na uczelni w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie i szkolenie praktyczne, odbywające się w czasie wakacji w jednostkach wojskowych i ośrodkach szkolenia.

Moduł teoretyczny obejmuje wykłady i pokazy prowadzone przez doświadczonych wykładowców (w przypadku Uniwersytetu Pedagogicznego są to nie tylko teoretycy, ale też żołnierze służby czynnej), uzupełnione samokształceniem na platformie e-learningowej oraz zajęciami w patronackiej jednostce wojskowej, czyli 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Po zaliczeniu tego etapu i złożeniu wniosku do komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień student zostaje powołany na szkolenie praktyczne, po którym może uzyskać status szeregowego rezerwy lub podoficera (kaprala) rezerwy. Żołnierze po module podoficerskim mogą też odbyć szkolenie specjalistyczne, na przykład z zakresu cyberbezpieczeństwa, Żandarmerii Wojskowej czy Wojsk Specjalnych.

Współpraca Uniwersytetu Pedagogicznego z Wojskami Obrony Terytorialnej – zapis wideo na stronie internetowej TVP3 Kraków