Dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP

Dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP, pracownik Instytutu Biologii naszego Uniwersytetu, otrzymał stypendium na pobyt badawczy we Francji. Spędzi on pięć tygodni w LIttoral ENvironnement et Sociétés (LIENSs) w La Rochelle. Działa tam prężny i uznany na świecie zespół ekotoksykologów badający wpływ wielu zanieczyszczeń na ekosystemy wodne.

Stypendium będzie realizowane już w listopadzie i grudniu tego roku, a jego temat badawczy to „Levels of metals and abundances of stable isotopes in gull communities”.