Uroczyste otwarcie wydarzenia wspierającego przedsiębiorczość odbyło się w Uniwersytecie Pedagogicznym z udziałem wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółki, który podkreślił zaangażowanie studentów i rolę młodych ludzi w kształtowaniu przedsiębiorczości.

„Już 30-letni przedsiębiorcy potrafią nie tylko budować biznes, ale także dbać zarówno o najmłodszych, jak i seniorów. To co dziś oferuje studentom uczelnia docenione zostanie w przyszłości” – powiedział wicemarszałek Smółka.

„Etymologia słowa wiąże się z podejmowanymi działaniami i wyzwaniami, by osiągnąć sukces” – podkreślił podczas powitania Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek. Złożył podziękowania organizatorom za bogaty program wydarzenia, podkreślił potrzebę powstania wieloautorskiej monografii, zaznaczył także zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego przy tak szerokim przedsięwzięciu.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP witając obecnych na spotkaniu studentów podkreślił inwestycyjny aspekt kształcenia młodych ludzi „Studia to dobra inwestycja dla studentów, a sam Tydzień Przedsiębiorczości to z kolei okazja do dzielenia się z młodymi ludźmi wiedzą i zdobytym wykształceniem przez przedsiębiorców, instytucje wspierające biznes i pracowników szkół wyższych.”

Prof. Stawarz złożył również podziękowania na ręce koordynatora Światowego Tygodnia przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym – Kierownika Katedry Zarzadzania Publicznego w Instytucie Prawa i Ekonomii prof. dr hab. Andrzejowi Kozerze.

„Prelegenci czynnie wspierają przedsiębiorczość. To interdyscyplinarne spotkanie, które łączy wiele dziedzin. Pozwoli zdobywać wiedzę ukierunkowaną na skuteczność i mobilność działania” – mówił prof. Kozera podczas uroczystego otwarcia.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (baner)

Tegoroczne wydarzenie składać się będzie z wykładów, warsztatów tematycznych, wizyt studyjnych oraz konsultacji prowadzonych stacjonarnie i online, dotyczących efektywnego działania w biznesie, technik i narzędzi wykorzystywanych w procesach związanych z rynkiem pracy oraz aktywnych metod wykorzystywanych w pozyskiwaniu pracowników, budowaniu kampanii promocyjnych, jak również form korzystania z funduszy i programów Unii Europejskiej.

więcej informacji na temat Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz program wydarzenia
galeria zdjęć