28 października 2021 roku odbyło się spotkanie inaugurujące pracę Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów Ministerstwa Edukacji i Nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. W wydarzeniu wziął udział minister Przemysław Czarnek.

Podczas posiedzenia wybrano nowy skład Zespołu oraz przygotowano wytyczne do sposobu oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców złożonych w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku. W skład zespołu weszła dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP.

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki

Do zadań zespołu należy: 

  • ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców, 
  • ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendiów, 
  • przedstawienie ministrowi wyników ocen wniosków.