Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Tanzanii

W ramach grantu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego właśnie rozpoczyna się misja Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Tanzanii, wspierana przez Ambasadę Polską w Dar es Salaam i ojców Franciszkanów. Zespół badawczy działa przy wsparciu Fundacji Uniwersytetu Pedagogicznego „Pro Universitatis”. Projekt „Renowacja i dokumentacja polskiej nekropolii w Kidugali z lat 40. XX wieku” kierowany przez dr. hab. Huberta Chudzio, prof. UP realizowany jest w ramach programu Polskie Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą 2021, a prace remontowo-konserwatorskie finansowane ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Rzeczypospolitej Polskiej.

W Kidugali znajduje się cmentarz polskich uchodźców (głównie byłych Sybiraków) z czasów II wojny światowej.