uczestnicy debaty
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Program „Godziny Rektorskie” prowadzony przez redaktora Jacka Bańkę realizowany był w Galerii Uniwersytetu Pedagogicznego przy ulicy Podbrzezie 3 na krakowskim Kazimierzu. Podsumowano wyniki rekrutacji, zgodnie wskazując na stale wzrastające zainteresowanie studiami pierwszego stopnia.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podczas debaty podkreślił miedzy innymi rolę kształcenia nauczycieli w zakresie nowych mediów i nowych technologii już w okresie nauczania wczesnoszkolnego. Podkreślił także konieczność utrzymania bezpośrednich, partnerskich relacji pomiędzy pedagogami a uczniami.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek z redaktorem Jackiem Bańką
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel podczas debaty wskazał na misyjność zawodu nauczyciela i jego posłannictwo powiązane nie tylko z samym przekazywaniem wiedzy, ale także z osobowością samego nauczyciela. Mówił o roli tradycji i obecnym postrzeganiu statusu nauczyciela. Zwrócił uwagę na konieczność podjęcia tematu pozycji nauczyciela w edukacji i w społeczeństwie.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Podczas debaty dyskutowano także o zasadności nauczania stacjonarnego i hybrydowego, z koniecznością monitorowania sytuacji epidemiologicznej. „Sycimy się byciem razem” zaznaczył podczas dyskusji Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk. Podkreślono odpowiedzialne podejście studentów krakowskich uczelni do szczepień. Do tej pory na uczelniach odnotowano pojedyncze przypadki zakażeń koronawirusem, stąd też nadal zachowana zostaje możliwość kontynuowania nauczania stacjonarnego.

 Rektor Akademii Sztuk Pięknych prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Zdaniem biorącego udział w dyskusji Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, istotą nauczania jest pobudzanie wyobraźni i myślenia, z kolei Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Wojciech Widłak mówiąc o szkołach przyszłości podkreślił potrzebę nauczania przekrojowego myślenia.

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rektor Akademii Muzycznej prof. dr hab. Wojciech Widłak
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK zwrócił uwagę na szkolenie nauczycieli już zaprzyjaźnionych z nowoczesnymi technologiami, wskazał na konieczność nauki myślenia i rozwiązywania problemów, a także na odpowiedzialne podejście do potrzeb drugiego człowieka w całym procesie kształcenia.

Rektor Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Kolejny program z cyklu debat „Godziny rektorskie” realizowany będzie przez Radio Kraków za trzy tygodnie w Akademii Muzycznej.

Godziny rektorskie: Jakich nowych kompetencji wymagać będzie od nauczycieli szkoła przyszłości? – zapis audio i wideo rozmowy na stronie internetowej Radia Kraków