Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Dyrektor Centrum Kultury i Historii Polskiej przy Uniwersytecie w Kiszyniowie prof. dr hab. Valentin Constantinov, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Tamara Muntianu oraz Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Norbert Pikuła

Wypracowanie możliwości uzyskania podwójnych dyplomów uczelni, prowadzenie wspólnych badań naukowych, zajęć i wykładów, wymiana studentów i kooperacja w ramach międzynarodowego programu Erasmus+ to możliwości, które otwiera porozumienie. W ramach wzajemnej współpracy kontynuowane będą działania na rzecz organizacji seminariów, warsztatów i konferencji, jak również wymiany informacji w zakresie publikacji naukowych.

W spotkaniu w Uniwersytecie Pedagogicznym wzięli udział Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Dyrektor Centrum Kultury i Historii Polskiej przy Uniwersytecie w Kiszyniowie prof. dr hab. Valentin Constantinov, Dziekan Wydziału Pedagogicznego Tamara Muntianu oraz Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Norbert Pikuła. Porozumienie podpisał Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP.

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab Robert Stawarz, prof. UP i Dziekan Wydziału Pedagogicznego Tamara Muntianu

Współpraca naukowa pomiędzy uczelniami rozpoczęła się w 2017 roku, a jednym z jej efektów były między innymi wspólne prace w Szkole Doktorskiej Universitatea de Stat din Tiraspol młodych badaczy z Uniwersytetu Pedagogicznego i powstanie publikacji „Areas od scientific research among young academics”.