nastolatka ucząca się przy laptopie

Projekt „Learning at Any Time, at Any Place via any Device” realizowany będzie od 1 stycznia 2022 roku przez okres 2 lat w konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a w którego skład wchodzą uniwersytet w Plovdiv w Bułgarii oraz szkoły średnie (gdyż 14- i 15-latkowie w większości krajów europejskich są uczniami szkół średnich) z Bułgarii, Cypru, Grecji, Północnej Macedonii, a także katolickie liceum z Santiago de Compostela w Hiszpanii. Projekt otrzymał wsparcie w wysokości prawie 200 000 euro w ramach programu Erasmus+ KA220 Partnerstwa Strategiczne dla Szkół. Jego liderami z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego są prof. Gregoris Makrides oraz dr Justyna Szpond z Instytutu Matematyki.

O projekcie

Akronim BYOD pochodzi od sloganu Bring Your Own Device, który w 2009 roku pojawił się w kontekście biznesowym, a konkretnie w Intelu, którego menedżerowie zauważyli, że projekty są sprawniej realizowane, jeśli ich uczestnicy mają możliwość pracować na własnym sprzęcie podłączanym do infrastruktury koncernu, gdy są w miejscu pracy i zabieranym do domu po pracy. W kontekście edukacyjnym idea wykorzystywania technologii będącej w posiadaniu uczniów / studentów (przeważnie smartfonów) pojawiła się kilka lat później. Zauważono, że uczniowie chętniej i efektywniej pracują ze sprzętem, który dobrze znają, gdyż używają go na co dzień, natomiast szkolne / uczelniane pracownie komputerowe przeważnie nie nadążają za rozwojem technologii.

Celem projektu jest wypracowanie konkretnych scenariuszy zajęć z matematyki z użyciem technologii znajdującej się w posiadaniu przeciętnego ucznia w klasach 7 i 8. Równolegle zostaną opracowane przewodniki dla dyrektorów szkół i nauczycieli pozwalające na mądre korzystanie z technologii w czasie lekcji i odejście od zasady „wyłączcie komórki”.