prof. dr hab. Mariusz Wołos i prof. dr hab Marek Kornat

Wręczenie nagrody odbyło się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 14 października 2021 roku podczas corocznego zjazdu dziekanów wydziałów historycznych, przewodniczących rad dyscypliny historia i dyrektorów instytutów historii z całej Polski. Prof. dr hab. Mariusz Wołos, wraz ze współautorem prof. dr. hab. Markiem Kornatem, otrzymali I Nagrodę w edycji 2021 za książkę „Józef Beck. Biografia” (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2020). Nagroda pochodzi od środowiska naukowego polskich historyków.

Prof. dr hab. Mariusz Wołos i prof. dr hab Marek Kornat odbierają dyplomy

Dyplomy wręczył prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego.

Gratulujemy.

informacje dotyczące konkursu na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Historycznego