Miło nam poinformować, że Uniwersytet – dzięki wszechstronnemu zaangażowaniu w promocję idei Fair Trade w latach 2019-2021 – odnowił tytuł Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.  

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest pierwszą w Polsce szkołą wyższą, która w dn. 12 czerwca 2019 r. otrzymała na okres dwóch lat tytuł - po spełnieniu kryteriów i pozytywnej ocenie realizowanych działań przez Fundacją „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Faitrade Polska, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Fundacją „Kupuj Odpowiedzialnie” --> Link do informacji.

Oficjalne wręczenie dyplomu potwierdzającego uzyskanie przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tytułu pierwszej w Polsce Uczelni Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu miało miejsce 17 listopada 2019 r. podczas posiedzenia Senatu UP.  

Uniwersytet stał się tym samym częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade, który promuje Sprawiedliwy Handel i wpływa na kształtowanie odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  

Jak mówi dr Ewa Radomska (Instytut Prawa i Ekonomii), Koordynator Ambasadorów Sprawiedliwego Handlu w UP: „Koncepcja Fair Trade powstała w krajach rozwiniętych i ma długą historię. Promuje solidarność w handlu między krajami Północy i globalnego Południa. To przykład działań na rzecz krajów rozwijających się, którego istota wyrażona jest w słowach: „Fair Trade/ Sprawiedliwy Handel jest partnerstwem handlowym opartym na dialogu, przejrzystości i szacunku, dążącym do większej równości w handlu międzynarodowym.  Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów oraz pracowników najemnych, szczególnie na ubogim Południu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów i konsumentki) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego”. W promocję idei Fair Trade zaangażowanych jest na świecie wiele rządów, miast, organizacji międzynarodowych (m.in. Fairtrade International, World Fair Trade Organization), krajowych i lokalnych, uczelni wyższych, szkół”.   

 UP Kraków Uczelnia Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu 2021 dyplom