budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego od ul. Podchorążych
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

W trakcie pierwszego w nowym roku akademickim spotkania władz uczelni z pracownikami zaprezentowano wyniki rekrutacji, które plasują się na najwyższym od lat poziomie: na ponad dwadzieścia trzy tysiące zarejestrowanych w systemie kandydatów, studentami pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zastało ponad siedem tysięcy osób. W związku z zakończeniem pierwszego etapu prowadzonej od roku transformacji, przedstawiono aktualną sytuację finansową uczelni, zwracając uwagę na systematyczną stabilizację przychodów i kosztów. Omówiono najbliższe plany związane z polityką lokalową, w tym z systemem bibliotecznym, z uwzględnieniem repozytorium cyfrowego. Podczas dyskusji rozmawiano między innymi o formacie ocen pracowniczych, przeprowadzanych obecnie przez Dyrektorów Instytutów, procesie prac nad nowymi kierunkami oraz o schemacie planowania pracy dydaktycznej wykładowców. Przedstawiono również najbliższe plany związane z koncepcją zagospodarowania zakupionych przez uczelnię terenów przy ulicy Rydla w Krakowie. W spotkaniu ze społecznością akademicką wzięli udział: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek; Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP; Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP; Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP; Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz oraz Zastępca Kanclerza ds. Ekonomicznych mgr Tomasz Kolosek.