Prof. dr hab. Zenon Moszner

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 25 września 2021 roku zmarł prof. dr hab. Zenon Moszner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w latach 1971–1975, 1981–1983, a także Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego (1965–1968), Dyrektor Instytutu Matematyki (1975–1981, 1984–1987) oraz wieloletni członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w latach 1971–1981, 1985–1993. Podczas obchodów pięćdziesięciolecia Uczelni w roku 1996 został zaliczony w poczet jej doktorów honorowych.

Profesor był uczniem profesora Stanisława Gołąba. Jego działalność naukowa dotyczyła początkowo teorii obiektów geometrycznych, a później teorii równań funkcyjnych, w tym równania translacji i jego zastosowań. W jego dorobku znalazły się również prace poświęcone problemom kształcenia nauczycieli i nauczania matematyki. Jest autorem ponad dwustu publikacji, w tym książek popularyzujących matematykę. Wypromował siedemnastu doktorów. Od 1960 roku był aktywnym członkiem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Profesor Zenon Moszner między innymi był jednym z głównych pomysłodawców, obok prof. Anny Zofii Krygowskiej, „Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Serii V, Dydaktyka matematyki”. Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego tego rocznika. Przez wiele lat przewodniczył jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych. Był członkiem Komitetu Nauk Matematycznych Polskiej Akademii Nauk, członkiem komitetu redakcyjnego „Aequationes Mathematicae” oraz członkiem japońskiego towarzystwa naukowego Tensor. Za zasługi w służbie publicznej, twórczość naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze był wielokrotnie nagradzany: nagrodami ministra, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Zenon Moszner do końca był bardzo aktywny naukowo, publikował i przygotowywał kolejne publikacje.