Medal przyznany Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Kapituła Nagrody i Medalu Zygmunta Glogera przyznała Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wyróżnienie i medal za stworzenie oryginalnego zespołu badawczego zajmującego się ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa świadków historii, w tym Sybiraków.

Wśród laureatów poprzednich edycji nagrody znaleźli się między innymi profesor Piotr Borek, profesor Jan Miodek, Andrzej Strumiłło, Józef Burszta, Julian Krzyżanowski, Bohdan Baranowski, Czesław Hernas, Roman Reinfuss, Jadwiga Klimaszewska, Roch Sulima, Dorota Simonides.

Nagroda im. Zygmunta Glogera ustanowiona została w 1983 roku w Łomży. Przyznawana jest corocznie za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej. Honoruje się nią twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Zygmunta Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń.

Konkurs upowszechnia wybitne osiągnięcia z takich dziedzin jak kulturoznawstwo, antropologia, kultury lokalne, archeologia, historia piśmiennictwa, a także badania nad twórczym dorobkiem Zygmunta Glogera –etnografa, historyka, krajoznawcy, archeologa, autora „Encyklopedii staropolskiej”.

Gratulujemy.

zdjęcia dokumentujące prace Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na polskich cmentarzach w Afryce w latach 2009–2019