Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

16 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Rektorskiego Zespołu ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Obradom Zespołu przewodniczyli Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Omówiono założenia współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty, która wkrótce zostanie sformalizowana podpisaniem obustronnej umowy. Poddano także analizie aktualną sytuację w procesie kształcenia nauczycieli i zastanawiano się nad niezbędnymi zmianami.

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz, prof. dr hab. Olga Wasiuta, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak podczas spotkania

Efektem dyskusji było wypracowanie wspólnego stanowiska, które zostało ujęte w dokumencie zawierającym propozycje modyfikacji systemu kształcenia nauczycieli, uwagi do obecnie obowiązującej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przesłanki tworzenia nowej strategii Uniwersytetu Pedagogicznego. Przygotowany dokument zostanie przekazany do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jego szczegółowe omówienie odbędzie się już wkrótce, na planowanym spotkaniu z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Wiceministrem Włodzimierzem Bernackim.

W pracach brali udział: Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek, Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Plutecka, prof UP; Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP oraz członkowie Rektorskiego Zespołu ds. Współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki: Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz, prof. dr hab. Bożena Muchacka, prof. dr hab. Olga Wasiuta, dr Jan Franczyk.