Uroczyste otwarcie wystawy
fot. D. Gołąb

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie od lat angażuje się w działania na rzecz utrwalania pamięci tak ważnej dla nas oraz naszego narodu. Za swoją działalność w 2014 roku został uhonorowany przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczeniem „Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”. Medal ten jest wyrazem uhonorowania historyków za dotychczasową działalność na rzecz ochrony „Miejsc Pamięci”. To pierwsza wyższa uczelnia w Polsce, która dostąpiła tego zaszczytu.

15 września 2021 roku Muzeum im. gen. Władysława Andersa  otworzyło pierwszą ekspozycję czasową „Z generałem Andersem… w drodze do wolności. 80. rocznica układu Sikorski-Majski”. Wystawa prezentowana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (ul. Senacka 3), a jej podstawę stanowią zbiory archiwalne Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Na ekspozycji zaprezentowano cztery zagadnienia. Pierwsze to tragiczne losy Polaków podczas pobytu w Związku Sowieckim, zarówno tych, którym udało się opuścić państwo Stalina, jak i tych, którzy z różnych względów pozostali i przez następne lata nadal znosili głód, zimno i upodlenie sowieckiego systemu. Kolejne części wystawy ukazują dzieje polskich uchodźców już po wyjściu ze Związku Sowieckiego. Druga odsłona dotyczy cywilów w Iranie (ze szczególnym uwzględnieniem pobytu Polaków w Isfahanie). Trzecia prezentuje losy polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie oraz podczas kampanii włoskiej, a czwarta – życie codzienne cywilów w polskich osiedlach na afrykańskiej ziemi. Wszystkie eksponaty zaprezentowane na wystawie oraz fotografie przedstawione na tablicach (poza nielicznymi wyjątkami) pochodzą z Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Materiały te zostały przekazane do Archiwum Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przez Sybiraków z Polski, a także z Wielkiej Brytanii, Australii, USA i Kanady.

ekspozycja
fot. D. Gołąb

ekspozycja
fot. D. Gołąb

W uroczystym otwarciu wystawy udział wzięli goście najważniejsi – Sybiracy z Krakowa oraz Katowic, a także Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej dr Anna Okońska-Walkowicz, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Michał Masłowski oraz Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Michał Rogoż, prof. UP. Wystawa będzie prezentowana do 9 stycznia 2022 roku.

Współorganizatorem oraz gospodarzem wystawy jest Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Pracownicy Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie składają podziękowania na ręce dyrektora dr. hab. Jacka Górskiego, a także pracowników muzeum, szczególnie: Anny Piwowarczyk i Bogumiła Pilarskiego. Za wsparcie projektu dziękujemy Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie.

galeria zdjęć