Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek podpisuje akt notarialny
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Akt notarialny podpisał Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie Przemysław Wierzba. W uroczystym spotkaniu uczestniczyli także: Wiceminister (Ministerstwo Edukacji i Nauki) Włodzimierz Bernacki, Wiceminister (Ministerstwo Obrony Narodowej) Wojciech Skurkiewicz, Prezes Agencji Mienia Wojskowego Agnieszka Bolesta, Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego dr Krzysztof Wąsowicz, Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Nieruchomościami Uniwersytetu Pedagogicznego mgr Ewa Żołnierek, Kwestor Uniwersytetu Pedagogicznego mgr Tomasz Kolosek, notariusz Tomasz Kurnicki, radca prawny Uniwersytetu Pedagogicznego mgr Aleksandra Kumala-Uberman.Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie Przemysław Wierzba podpisuje akt notarialny
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uniwersytet Pedagogiczny wszedł w posiadanie ponad 6,5 hektara gruntu, wraz z zabytkowym Fortem 7 przy ulicy Rydla w Krakowie. Dotychczasowa własność Agencji Mienia Wojskowego została kupiona w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty, za kwotę piętnastu milionów dziewięciuset tysięcy złotych, uzyskanych ze sprzedaży obligacji przeznaczonych na modernizację infrastruktury Uniwersytetu Pedagogicznego. Istotnym aspektem dla Uniwersytetu jest lokalizacja terenu, w pobliżu budynku głównego uczelni, co umożliwia stworzenie spójnej koncepcji rozwoju na wiele lat. Podkreślić należy także fakt, że jest to największa transakcja dokonana przez Uniwersytet Pedagogiczny od początku jego powstania, czyli od 1946 roku.

„Rozwój bazy lokalowej Uniwersytetu Pedagogicznego wpisuje się w szeroko zakrojoną restrukturyzację uczelni. Dzięki tej transakcji udało się nam podwoić majątek uniwersytetu, co jest wyjątkowym wydarzeniem w życiu uczelni. Mam nadzieję, że kolejne plany związane z wykorzystaniem zakupionej nieruchomości zrealizujemy przy współfinansowaniu uzyskanym ze środków unijnych i przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczelnia kształci różnokierunkowo, stąd też zrozumienie dla potrzeb naszego uniwersytetu i objęcie przychylnością koncepcji rozbudowy placówki” – prof. dr hab. Piotr Borek, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Obecni na spotkaniu ministrowie – Wiceminister MEiN Włodzimierz Bernacki i Wiceminister MON Wojciech Skurkiewicz, zwrócili uwagę na rolę Uniwersytetu Pedagogicznego i jego ofertę edukacyjną na kierunkach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa, podkreślili także konieczność rozbudowy placówki.

„Z ekonomicznego punktu widzenia to bardzo dobra inwestycja. Na sześć i pół hektara zakupionego terenu składa się kilka działek. Wstępna koncepcja zakłada możliwość przeprowadzenia pod nadzorem konserwatora zabytków zagospodarowania fortu i kilku budynków objętych ochroną. Pozostaje jednak grunt, na którym pojawią się nowe obiekty, a także zrewitalizowane tereny zielone. Uniwersytet Pedagogiczny będzie się rozbudowywać, a w samym Krakowie pojawi się nowy miejski kompleks akademicki” – dr Krzysztof Wąsowicz, Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego.

„Cieszymy się, że teren przy ulicy Rydla pozostający dotychczas w zasobie Agencji Mienia Wojskowego znalazł nowego właściciela w postaci Uniwersytetu Pedagogicznego, bo jest to idealne miejsce do realizacji planów uczelni i jej dalszego rozwoju. Ważny dla nas jest również fakt, że teren Fortu 7 zostanie wykorzystany w sposób, który pozwoli zachować jego zabytkowy charakter, stworzyć przestrzeń otwartą dla studentów i mieszkańców Krakowa, a co najistotniejsze – będzie służył celom edukacyjnym wzmacniającym obronność i bezpieczeństwo państwa” – Agnieszka Bolesta, Prezes Agencji Mienia Wojskowego.

Uczestnicy spotkania z gmachu głównym Uniwersytetu Pedagogicznego
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Ramowy projekt modernizacji fortu i terenów przy ulicy Rydla zakłada między innymi powstanie budynków z przeznaczeniem naukowo-dydaktycznym, centrum naukowo-konferencyjnego, a także obiektów sportowych i rekreacyjnych, z których korzystać będzie mogła nie tylko społeczność akademicka, ale także mieszkańcy Krakowa.