dziewczynka z plecakiem trzymająca w rękach książkę

Uniwersytet Dzieci i Rodziców zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 5 do 9 lat do studiowania w kolejnym roku akademickim 2021/2022. W celu zgłoszenia dziecka prosimy wypełnić formularz, i wysłać w terminie do 30 września 2021 roku na adres dzieci@up.krakow.pl. Wysokość czesnego zostanie podana w późniejszym terminie, po wpisaniu na listę przyjętych do Uniwersytetu Dzieci i Rodziców.

Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w sobotę w godzinach przedpołudniowych.