Konsul Generalny Ukrainy, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego i Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego

Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowskyj i Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku prof. dr hab. Igor Cependa byli gośćmi Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Piotra Borka. Podczas spotkania omówiono między innymi aspekty dotychczasowej współpracy pomiędzy uniwersytetami, którą uczelnie prowadzą od 2012 roku w dziedzinie nauki i kultury. Rozmawiano o perspektywach nowej kooperacji w zakresie dydaktyki, zawieszonej w czasie pandemii, a także o możliwości odnowienia międzyuczelnianej wymiany naukowców i studentów.