European Cybersecurity Forum Cybersec 2021 to spotkanie przedstawicieli struktur rządowych, samorządowych, biznesu, a także rektorów uczelni wyższych ze specjalistami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dotyczące współczesnych wyzwań gospodarki regionów.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na forum gospodarczym CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy (zdjęcie 1 z 4)Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na forum gospodarczym CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy (zdjęcie 2 z 4)

W panelach dyskusyjnych poświęconych najważniejszym wyzwaniom cyfrowym wzięli udział: Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek; Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju dr hab. Robert Stawarz, prof. UP; Kanclerz dr Krzysztof Wąsowicz. Podczas spotkania przedstawiono prezentację dr Rafała Kopcia reprezentującego Instytut Nauk o Bezpieczeństwie. Organizatorem forum był Instytut Kościuszki, głównym partnerem instytucjonalnym Województwo Małopolskie, a jednym z gości honorowych – prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który spotkał się na osobnym spotkaniu z rektorami uczelni wyższych.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na forum gospodarczym CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy (zdjęcie 3 z 4)Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na forum gospodarczym CYBERSEC CEE Regions & Cities w Krynicy (zdjęcie 4 z 4)

Misją forum CYBERSEC CEE Regions & Cities było wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy spotkania omawiali między innymi: zarządzanie nowymi technologiami, partnerstwo i politykę bezpieczeństwa cybernetycznego. Dyskutowano także o zagadnieniach dotyczących wykorzystania technologii cyfrowych oraz tradycyjnych form przekazu, podkreślano także zaangażowanie uczelni wyższych w życie społeczno-gospodarcze regionów. Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi: cyfrowa przestrzeń, cyfrowe Trójmorze, a także cyberbezpieczeństwo administracji samorządowej.

Podziękowanie za udział przedstawicieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w CYBERSEC Regions & Cities 2021 oraz w sesji Okrągły Stół Edukacyjny