student Uniwersytetu Pedagogicznego

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe, które rozpoczną się w semestrze zimowym 2021/2022. To doskonała propozycja dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe albo zdobyć nowe umiejętności.

Z pełną ofertą na rok akademicki 2021/2022 można się zapoznać na stronie internetowej studiów podyplomowych. Zasady rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów zostały przedstawione na stronie Rekrutacja krok po kroku, a także na stronach prezentujących poszczególne studia podyplomowe.

Aby rozpocząć studia podyplomowe wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

W ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego znalazły się studia podyplomowe realizowane w trybie hybrydowym, stacjonarnym, a także całkowicie zdalnym. Zajęcia najczęściej odbywają się w weekendy w formie dwu- lub trzydniowych zjazdów, średnio co dwa tygodnie.

Spotkajmy się na Uniwersytecie Pedagogicznym.