Dr Jan Franczyk z Wojewodą Małopolski Łukaszem Kmitą

Ustanowiony w 2018 roku Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Dwunastu osobom wyróżnionym miedzy innymi za aktywną działalność zawodową i społeczną odznaczenia te wręczył na uroczystym spotkaniu Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Dr Jan Franczyk znalazł się w gronie wyróżnionych za wieloletnie zaangażowanie w propagowanie wiedzy o polskiej historii i kulturze i patriotyczną postawę.

Uroczystość wręczenia medali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Dr Jan Franczyk – pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego przez ponad trzydzieści lat był korespondentem mediów polonijnych w Stanach Zjednoczonych, informował o wydarzeniach w kraju, Krakowie i Nowej Hucie – skąd pochodzi. Przypominał o tradycjach, rocznicach, zwyczajach i obrzędach. „Dzieliłem się tym, czym żyjemy, tym co dla nas jest ważne” – powiedział dziennikarzom po otrzymaniu medalu. Do dziś dr Franczyk angażuje się w życie miasta i dzielnicy, jako redaktor naczelny tygodnika „Głos Nowohucki”. Jest autorem książek i publikacji dotyczących tej tematyki. Jego działalność naukowa na Uniwersytecie Pedagogicznym koncentruje się na problematyce uzależnień, wywieraniu wpływu i zaburzeniach zachowania. Z kolei dydaktyczna aktywność związana jest z psychologią ogólną, historią myśli psychologicznej, etyką zawodu psychologa i psychologią uzależnień.