Naukowcy z Kijowa wraz z naukowcami z UP w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego

Uniwersytet Pedagogiczny gości naukowców z Kijowa realizujących projekt „Wsparcie psychologiczne osób starszych w okresie kwarantanny”. Przez kilka dni delegacja poznawała doświadczenia naszego kraju w tej kwestii, a także zapoznawała się z pracą Instytutu Spraw Społecznych. Instytut ten kształci studentów na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków praca socjalna oraz zarządzanie w służbach społecznych.

Delegacja z Ukrainy, wraz z Dyrektorem Instytutu Spraw Społecznych dr hab. Norbertem Pikułą, prof. UP została także przyjęta przez Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr. hab. Piotra Borka i Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr. hab. Ireneusza M. Światałę, prof. UP.

Celem realizowanego przez naukowców projektu badawczego jest promocja rozwoju osób starszych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na ograniczenia spowodowane kwarantanną. Projekt obejmuje między innymi działania w środowisku rodzinnym osób starszych, przyjaciół i pracowników socjalnych.

W Krakowie gościli: kierownik projektu Olena Kowalenko, Dyrektor Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie Larysa Lukianowa, Eduard Pomytkin, Oksana Iwanova, Ludmyla Diachenko, Tetiana Krawtsowa.