Kanclerz dr Krzysztof Wąsowicz, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch; JM prof. dr hab. Piotr Borek w holu budynku UP przy ul. Podchorążych

Spotkanie dotyczyło planów uczelni w związku z pilną potrzebą remontu pływalni uniwersyteckiej w Centrum Sportu i Rekreacji. Omówiono także wstępnie plany rozbudowy zaplecza sportowego uczelni, po ubiegłorocznej zmianie dotyczącej budowy hali sportowej w okolicy Armii Krajowej. Przedstawienie zarysu nowej koncepcji zaplanowano na wrzesień. Do tego czasu rozważane będą możliwości pozyskania finansowania budowy, przeznaczenie obiektu i perspektywy nowej lokalizacji.

Kanclerz dr Krzysztof Wąsowicz, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch;Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Piotr Pastuszko i Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Nieruchomościami Ewa Żołnierek w CSiR UP

Wizyta mająca charakter konsultacyjny, odbyła się w budynku przy ulicy Podchorążych i Centrum Sportu i Rekreacji. W spotkaniu Ministra Jacka Osucha z Rektorem prof. dr. hab. Piotrem Borkiem wzięli udział Kanclerz dr Krzysztof Wąsowicz, Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji Piotr Pastuszko i Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Nieruchomościami Ewa Żołnierek.

galeria zdjęć