baner z napisem rekrutacja; na zdjęciu kobieta z mapą w ręku i mężczyzna uśmiechają się

Słuchaczem UTW może być każda osoba bez względu na wykształcenie, która pragnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz aktywnie spędzać wolny czas.

Zapisy trwają od 21 czerwca do 15 września 2021 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia można dokonać elektronicznie poprzez pobranie i wysłanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie wypełnionego formularza rekrutacyjnego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uzyskać dzwoniąc pod numerem telefonu 12 662 74 62.