logo projektu INN@SE

INN@SE – Innovative social entrepreneurship with youth engagement to międzynarodowy projekt, finansowany przez Komisję Europejską, który ma na celu wypracowanie rozwiązań służących wspieraniu przedsiębiorczości społecznej młodych ludzi. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z partnerami zagranicznymi: AR-TER Societa Consortile Per Azioni (Włochy), Organization for Social Innovation „ARNO” (Macedonia Północna), Desert Bloom for Training and Sustainable Development (Jordania). Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie jest liderem konsorcjum, a z jego ramienia projekt realizują pracownicy Katedry Przedsiębiorczości i Innowacji Społecznych z Instytutu Prawa i Ekonomii.

INN@SE ma na celu stworzenie modelu wspierania przedsiębiorczości społecznej (PS) wśród młodych ludzi, zaprojektowanie programu szkoleniowego dla przedsiębiorców społecznych już pracujących, jak i dla innych, którzy będą chcieli rozwijać swoją karierę zawodową w tym sektorze, a także zaprojektowanie innowacyjnych usług wspierania przedsiębiorczości społecznej dla młodzieży.

Cele projektu:

  • szerzenie ducha przedsiębiorczości i kształcenie umiejętności wśród młodych ludzi na szerszą skalę – Unii Europejskiej; zapewnienie aspirującym młodym przedsiębiorcom społecznym przejrzystego zestawu narzędzi do rozpoczęcia działalności;
  • ułatwienie młodym ludziom i kadrze młodzieżowej dostępu do informacji dotyczących możliwości i narzędzi w zakresie dotacji, szkoleń i mentoringu na poziomie lokalnym i międzynarodowym; promowanie tworzenia sieci przedsiębiorstw społecznych zakładanych przez młode osoby;
  • promowanie europejskiej kultury przedsiębiorczości społecznej wśród społeczeństwa, rehabilitacja przedsiębiorczości poprzez przedsiębiorczość społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem wkładu reprezentowanego „przez” i „na rzecz” młodych ludzi; podnoszenie świadomości wśród młodych ludzi jako aktywnych obywateli w zakresie wyzwań społecznych, środowiskowych i związanych z różnorodnością w społecznościach Unii Europejskiej oraz sposobów, w jaki przedsiębiorczość społeczna może im sprostać; promowanie wśród kluczowych interesariuszy przedsiębiorstw społecznych oraz znaczenia innowacji społecznych i ich społecznego oddziaływania.

Zachęcamy do lektury newslettera, wydanego w ramach projektu INN@SE.

strona internetowa projektu