podniesione w górę birety
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Miło nam poinformować, że naukowiec z Instytut Nauk Technicznych znalazł się w elitarnym gronie 217 osób z całej Polski, które otrzymają wsparcie finansowe od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku do konkursu wpłynęło 1897 wniosków.

„Swoje badania prowadzę w kierunku lepszego poznania wzajemnych oddziaływań pomiędzy polem magnetycznym – ciałem stałym – światłem. Obecnie, koncentruję się na syntezie i otrzymywaniu nowej grupy materiałów przeźroczystych na osnowie tlenku itru. W aspekcie aplikacyjnym innowacyjne materiały, z powodzeniem mogą być wykorzystane do produkcji urządzeń magnetooptycznych, które działanie opierają na magnetooptycznym efekcie Faradaya. Urządzenia te najczęściej wykorzystuje się w nauce, przemyśle i informatyce” – mówi o swojej pracy badawczej dr Andrzej Kruk.

Laureaci stypendium dla wybitnych młodych naukowców to osoby, które dysponują imponującym dorobkiem naukowym, prowadzą obecnie innowacyjne badania, ich praca ma zasięg międzynarodowy i posiadają status młodego naukowca (są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Gratulujemy.