budynek główny Uniwersytetu Pedagogicznego od ul. Podchorążych
fot. Anna Grzelak

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kolejny raz z rzędu zyskał tytuł najlepszej uczelni pedagogicznej w Polsce w prestiżowym rankingu Szkół Wyższych Perspektywy.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2021 uwzględnia dwadzieścia siedem wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej rozbudowanych i transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”.

Najmocniejszymi stronami Uniwersytetu Pedagogicznego według rankingu okazał się potencjał naukowy. W tej kategorii zanotowaliśmy awans o trzy miejsca w stosunku do roku ubiegłego. Pod uwagę brane były: ocena parametryczna (suma ważonych ocen parametrycznych nadanych poszczególnym jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji przeprowadzanej przez KEJN); nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni – pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni za stopniem dr hab. lub tytułem prof. – w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni); uprawnienia habilitacyjne (liczone jako suma uprawnień habilitacyjnych posiadanych przez uczelnię); uprawnienia doktorskie (liczone jako suma uprawnień doktorskich posiadanych przez uczelnię).

Niezmiennie cieszy nas pierwsze miejsce, które zajmujemy wśród uczelni pedagogicznych. Historia natomiast to najlepszy kierunek na Uniwersytecie Pedagogicznym, znalazła się na 5. miejscu w rankingu kierunków. Wysoko w zestawieniu uplasowały się pedagogika (6. miejsce), filologia angielska (7. miejsce).