Nasza doktorantka, absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego, mgr Joanna Walczak została tegoroczną laureatką Stypendium Rządu Francuskiego w ramach programu Doctorat en cotutelle. Jej projekt rozprawy doktorskiej „Analyse comparative des manifestations linguistiques du féminin des référents humains en français et en polonais contemporains” napisany pod kierunkiem dr hab. Teresy Muryn, prof UP oraz prof. Lidii Miladi z Uniwersytetu w Grenoble zyskał duże uznanie jury konkursu. Stypendium jest przyznawane na okres trzech lat.

Gratulujemy.