Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
fot. Tadeusz Sawka

11 czerwca 2021 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym odbyły się promocje doktorskie i habilitacyjne. Jest to jedno z najistotniejszych wydarzeń w życiu wspólnoty akademickiej.

Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy czterdziestu pięciu osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych prowadzonych na wszystkich wydziałach w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

uczestnicy uroczystości w auli głównej Uniwersytetu
fot. Tadeusz Sawka

uczestnicy uroczystości w auli głównej Uniwersytetu
fot. Tadeusz Sawka

W uroczystości wzięli udział: Prorektor ds. Nauki dr hab. Michał Rogoż, prof. UP; Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP; Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP; Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP; Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Roman Kochnowski; Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP. Wśród zebranych byli doktorzy habilitowani i doktorzy, którym zostały wręczone dyplomy, a także przewodniczący rad dyscyplin.

Wypromowani usłyszeli od Prorektora ds. Nauki dr. hab. Michała Rogoża, prof. UP gratulacje i życzenia pomyślności w dalszym rozwoju naukowym.

 

Promocje habilitacyjne

Dyscyplina Historia
Piotr Trojański
Robert Żurek

Dyscyplina Literaturoznawstwo
Małgorzata Chrobak

Dyscyplina Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Anna Sadowska

Dyscyplina Nauki biologiczne
Beata Machnicka

 

Promocje doktorskie

Dyscyplina Filozofia
Izabella Janda
Michał Piekarz
Marcin Murzyn

Dyscyplina Historia
Monika Wąs
Kamila Łabno-Hajduk
Sebastian Stańczyk
Maciej Stanek
Katarzyna Klimasz

Dyscyplina Językoznawstwo
Justyna Sekuła

Dyscyplina Literaturoznawstwo
Natalia Kurjački-Góra
Katarzyna Kotaba
Mirosław Grzegórzek
Ewa Goczał
Michał Wachuła
Mikołaj Spodaryk

Dyscyplina Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Justyna Smoleń
Monika Smyła
Magdalena Przybyło-Górniak
Kamil Baś
Dorota Hadrian
Paweł Weinreb

Dyscyplina Matematyka
Beata Gryszka
Jakub Kabat
Sławomir Przybyło

Dyscyplina Nauki biologiczne
Joanna Socha
Thiep Vo Van

Dyscyplina Nauki fizyczne
Magdalena Krupska-Klimczak
Monika Karpierz

Dyscyplina Nauki o polityce i administracji
Mateusz Kamionka
Wojciech Krzysztonek
Jarosław Indyk

Dyscyplina Pedagogika
Sylwia Niemiec
Iwona Bołtuć
Magdalena Leżucha
Kinga Witek
Marta Krupska
Joanna Szczyrba-Poroszewska
Tomasz Szwed
Adrian Biela

Uroczystości promocji doktorskich towarzyszyło również ślubowanie, podczas którego naukowcy przyrzekali między innymi wspieranie spraw i dążeń naszej Alma Mater, poszanowanie godności jaką otrzymali wraz z nadaniem stopnia naukowego, a także pracę nad rozwojem badań.

Gratulujemy.

galeria zdjęć