Publikujemy najnowsze stanowisko Prezydium KRASP z dnia 29 maja 2021 roku.

Dokument nr 18/VIII
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Stanowisko Zgromadzenia Plenarnego KRASP
z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie promocji programu szczepień przeciw COVID-19

 

Drogie Studentki i Doktorantki, Drodzy Studenci i Doktoranci, Wspólnoto Akademicka!

Wiedza winna odgrywać w społeczeństwie właściwą rolę a w środowisku akademickim w szczególności.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest zaniepokojona ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakom na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie.

Jesteśmy przekonani, że realizacja programu szczepień przeciw COVID-19, jest fundamentalna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego.

Kierując się zatem ideą wzajemnego szacunku i odpowiedzialności jesteśmy przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji szczepień, wkrótce będziemy mogli wspólnie funkcjonować w warunkach niezagrażających naszemu zdrowiu.

Przewodniczący KRASP
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

wersja pdf stanowiska