dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP wraz z Moniką Nahirny – uścisk dłoni

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie podpisał list intencyjny w sprawie współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce w zakresie podnoszenia kompetencji studentów kierunków turystycznych. Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na realizację projektu „Zarządzanie w branży MICE”, będącego cyklem dziesięciu kursów udostępnianych na platformie edukacyjnej AKADEMIA SKKP ONLINE. Zakres kursów został dostosowany do nowych realiów funkcjonowania branży spotkań związanych z COVID-19. Każdy z kursów stanowi odrębną całość i może być realizowany pojedynczo lub w pakiecie, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce przez dr. hab. Tomasza Rachwała, prof. UPdr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP wraz z Moniką Nahirny z dokumentami dotyczącymi współpracy

Szkolenia będą oferowane bezpłatnie dla studentów chcących nabyć nowe kompetencje event managera. Z oferty będą mogli skorzystać przede wszystkim studenci kierunków turystyka i rekreacja oraz turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, a także studenci innych kierunków studiów, zainteresowani tematyką szkoleń. Ze strony Stowarzyszenia za współpracę z naszym Uniwersytetem będzie odpowiadać Monika Nahirny – członek Zarządu Stowarzyszenia, absolwentka naszej uczelni na kierunku geografia z turystyką.

Cykl szkoleń został podzielony tematycznie tak, aby wraz z raportami i opracowaniami udostępnianymi na platformie online, stanowiły kompendium wiedzy o branży spotkań. Każdy kurs kończy się testem kompetencyjnym i po jego zaliczeniu otrzymuje się certyfikat ukończenia kursu. Po ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu wszystkich dziesięciu kursów, otrzymuje się certyfikat Event Managera.

Tematy kursów to:

  1. Charakterystyka rynku spotkań w Polsce i na świecie po pandemii
  2. Wydarzenia wirtualne i hybrydowe
  3. Nowe technologie i cyfryzacja w sektorze MICE
  4. Bezpieczeństwo organizacji wydarzeń post COVID-19
  5. Światowe trendy w organizacji wydarzeń
  6. Networking biznesowy w nowej normalności
  7. Komunikacja marketingowa, PR i media społecznościowe
  8. Profesjonalna organizacja wydarzeń post COVID-19
  9. Etapy i nowe kryteria pozyskiwania wydarzeń sektora MICE
  10. Charakterystyka zawodu „event managera” i nowe perspektywy. Rynek pracy w branży MICE.

W Akademii SKKP zajęcia prowadzą przede wszystkim praktycy, będący wykładowcami kreatywnie podchodzącymi do realizacji poszczególnych tematów, z dużą wiedzą pozyskaną we współpracy z organizacjami międzynarodowymi.