moment podpisania umowy przez Jego Magnificencję prof. dr hab. Piotra Borka i dr. Krzysztofa Dudę
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

24 maja 2021 roku w pałacu Radziwiłłów w Balicach podpisane zostało porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie dotyczące nowego kierunku studiów – psychologii i biologii zwierząt.

Porozumienie o współpracy z Instytutem Zootechniki Państwowym Instytutem Badawczym (dokument)
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Uniwersytet Pedagogiczny zobowiązał się w nim między innymi do konsultowania zmian programowych w zakresie kierunku oraz konsultowania programów studiów w przypadku tworzenia nowych specjalności na kierunku psychologia i biologia zwierząt z pracownikami Instytutu Zootechniki; uwzględnienia, w zakresie wynikającym z programu studiów prowadzonego kierunku psychologia i biologia zwierząt, ewentualnie nowych powstałych w przyszłości kierunków, tematów prac inżynierskich i magisterskich sugerowanych przez Instytut Zootechniki.

Instytut Zootechniki wyraził natomiast wolę współpracy z istniejącym kierunkiem i tworzonymi w przyszłości specjalnościami na Uniwersytecie Pedagogicznym w zakresie przedmiotów związanych z dyscypliną zootechnika i rybactwo. Współpraca ta oznacza w szczególności: pomoc w przygotowaniu planów i programów studiów, celem zapewnienia im odpowiedniego poziomu merytorycznego; zezwolenie pracownikom naukowym Instytutu Zootechniki na pojęcie pracy na Uniwersytecie Pedagogicznym w charakterze nauczycieli akademickich; umożliwienie realizacji wspólnych prac i projektów badawczych oraz odbywanie staży naukowych, przez pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego w Instytucie Zootechniki; organizację wspólnych konferencji, seminariów, badań naukowych w Zakładach Doświadczalnych podległych Instytutowi Zootechniki oraz udzielanie Uniwersytetowi Pedagogicznemu patronatu naukowego przez Instytut Zootechniki nad przedsięwzięciami z dziedziny nauk rolniczych.

uścisk dłoni po podpisaniu porozumienia - prof. dr hab. Piotra Borka i dr. Krzysztofa Dudy
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

od lewej: dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP; Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek; dr Krzysztof Duda; prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz w pałacu Radziwiłłów
fot. Grzegorz Wajda/wajdafoto

Sygnatariuszami porozumienia zostali ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego Jego Magnificencja prof. dr hab. Piotr Borek, ze strony Instytutu Zootechniki jego Dyrektor dr Krzysztof Duda. W spotkaniu uczestniczyli także Dyrektor Instytutu Biologii dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP oraz Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz.