wspólne zdjęcie uczestników spotkania

Inicjatywa uruchomienia studiów podyplomowych archikultura – edukator architektoniczny to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Wydziału Architektury Politechnik Gdańskiej. Jednostką organizującą studia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego jest Instytut Geografii.

„Potrzeba powszechnego kształcenia w zakresie edukacji o środowisku zbudowanym powinna stać się nieodzownym elementem kształtowania świadomego, obywatelskiego społeczeństwa. Jest to zagadnienie szczególnie ważne w Polsce, kraju, który od 30 lat, od momentu transformacji ustrojowej, odbudowuje i na nowo konstruuje własną kulturę kształtowania przestrzeni, co jest procesem niełatwym, a wręcz niewykonalnym bez równoczesnej edukacji społecznej. Powszechna edukacja w zakresie kultury budowania jest w tym dążeniu elementem niezbędnym. Realizowana w ramach systemu oświaty, a także poza systemem edukacji – w muzeach, ośrodkach i instytucjach kultury itp. jest jedyną drogą do podniesienia społecznej świadomości, ale także i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za wspólną przestrzeń i środowisko naturalne. Kluczowymi elementami tego procesu powinni być kompetentni edukatorzy” – możemy przeczytać na stronie internetowej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

13 maja 2021 roku podpisana została umowa dotycząca międzyinstytucjonalnej, interdyscyplinarnej współpracy na rzecz utworzenia studiów archikultura – edukator architektoniczny. W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ; z ramienia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – Naczelnik Wydziału ds. estetyki przestrzeni publicznej Małgorzata Peters; Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP, Dyrektor Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego dr Wioletta Kilar; Prorektor ds. ogólnych Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK; Prodziekan ds. nauki Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk; prof. dr hab. inż. arch. Grażyna Schneider-Skalska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej); Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG; Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka; Pełnomocniczka ds. edukacji architektonicznej Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki Katarzyna Domagalska; kierownik studiów z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego dr inż. arch. Dorota Wantuch-Matla oraz koordynatorzy studiów – dr inż. arch. Elżbieta Kusińska (Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej) i dr inż. arch. Piotr Marczak (Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej).

„To dla nas wielki zaszczyt i przyjemność współpracować w tak szacownym gronie z dwoma Politechnikami – Gdańską i Krakowską i z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki nad tym projektem. Projektem, który wpisuje się w misję naszej uczelni. Ta misja od lat jest związana z kształceniem nauczycieli, trenerów, edukatrów” – powiedział Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP.

Sygnatariuszami umowy zostali: ze strony Narodowego Instytut Architektury i Urbanistyki dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach, prof. PŁ; ze strony Uniwersytetu Pedagogicznego dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP; ze strony Politechniki Krakowskiej Prorektor ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK; ze strony Politechniki Gdańskiej Rektor prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde.

Równocześnie uruchomiony została rekrutacja na studia podyplomowe archikultura – edukator architektoniczny, która potrwa do 30 września 2021 roku. Studia są dwusemestralne i mają zasięg ogólnopolski, dzięki hybrydowej formule zajęć. Większość zajęć prowadzonych będzie online. Formę stacjonarnych zajęć przybierze planowany w drugim semestrze zjazd, który odbędzie się równocześnie w maksymalnie trzech lokalizacjach – Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Studia będą realizowane przy wsparciu partnerskich i zaprzyjaźnionych instytucji kultury i edukacji.

Szczegółowe informacje dotyczące kierunku i rekrutacji

logotypy organizatorów studiów