Sygnatariusze porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju

Czternaście uczelni wyższych podpisało porozumienie, które umożliwi podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski. W imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego porozumienie podpisali Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Piotr Borek i Kanclerz dr Krzysztof Wąsowicz.

 

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy Zdroju 1

fot. Maciej Gradowski

Zakłada ono między innymi wspólne działania na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy-Zdroju, w tym powołanie Rady Naukowej z udziałem przedstawicieli kluczowych uczelni wyższych. Dotyczy również ścisłej współpracy uczelni z samorządem wojewódzkim w zakresie organizacji wolontariatu podczas III Igrzysk Europejskich w 2023 roku – w tym stworzenia bazy studentów, którzy podejmą się pracy w charakterze wolontariuszy w trakcie wydarzenia. Mówi także o współpracy związanej z przygotowaniami do Europejskiego Festiwalu Biegowego. Podczas spotkania Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski podkreślił rolę współpracy samorządu: „Jestem przekonany, że wzmocnienie więzi między sferą nauki i gospodarki wyzwoli efekt synergii, który przełoży się na przyspieszenie rozwoju całego województwa, zarówno na polu gospodarczym, jak i edukacyjnym”.

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju forum gospodarczego w Krynicy Zdroju 2

fot. Maciej Gradowski

Sygnatariuszami porozumienia z Województwem Małopolskim są: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie i Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.