Dr hab. Łukasz Binkowski

W konkursie wzięło udział pięćdziesięciu dwóch wnioskodawców. W wyniku procedury konkursowej Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała do stypendium dziesięciu kandydatów. Wśród naukowców, którzy otrzymali stypendium znalazł się dr hab. Łukasz Binkowski (Instytut Biologii).

Fulbright Senior Award to program stypendialny umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

W czasie pobytu w USGS Eastern Ecological Science Center (Patuxent Wildlife Research Center) dr hab. Łukasz Binkowski będzie realizował projekt „Eco-friendly anticoagulant rodenticides in non-target birds of prey”.

Opis projektu
Projekt plasuje się na granicy ekotoksykologii i toksykologii, a będzie dotyczył wpływu pestycydów (antykoagulacyjnych rodentycydów) na ptaki drapieżne, które mimo, że nie są obiektem celowanym przy stosowaniu wspomnianych związków to mogą być na nie eksponowane poprzez sieć troficzną. Ptaki drapieżne należą do szczytowych elementów sieci troficznych przez co ekspozycja na tak zwane substancje ksenobiotyczne (między innymi pestycydy) jest u nich stosunkowo wysoka. Nowoczesne rodentycydy są szybko metabolizowane w organizmach u ssaków, czyli ofiar ptaków drapieżnych, co prowadzi do obniżenia ich pozostałości w wątrobie. Niemniej jednak czy przekłada się to na ich mniejszy transfer w środowisku i jednocześnie narażenie ptaków drapieżnych – nie wiadomo. Odpowiedź na to pytanie jest głównym zadaniem badań, które będą prowadzone w USGS Eastern Ecological Science Center we współpracy z Uniwersytetem w Lyonie we Francji.

Gratulujemy.