Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydało publikację o nazwie „Treasure Houses of Polish Academic Heritage”, w którym znajdują się również zbiory naszej uczelni.
Publikacja trafi do polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

W anglojęzycznej wersji zostało zaprezentowanych 106 jednostek gromadzących dziedzictwo akademickie z 64 wyższych uczelni w Polsce, w tym 3 z naszego Uniwersytetu Pedagogicznego – Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń, Muzeum Podręcznika, oraz jednostka będąca w organizacji: Droga do wolności – Muzeum im. gen. Władysława Andersa.

 

fot Muzeum Uczelniane 2

źródło: muzeauczelniane.pl

 Wśród bogatych zbiorów Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń zostały zaprezentowane m.in. artefakty, listy, dokumenty oraz fotografie związane z przymusowymi migracjami obywateli Polskich w głąb ZSRS oraz do III Rzeszy, jak chociażby negatywy zdjęć ukazujące życie codzienne na zesłaniu w Kazachskiej SRS czy walizka wykonana w polskim osiedlu uchodźczym w Afryce.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Katalog dostępny jest na stronie muzeauczelniane.pl