Prorektor ds. Studenckich ze stypendystami Ministra Edukacji i Nauki

25 marca 2021 roku studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymali z rąk Prorektor ds. Studenckich dr Anny Stolińskiej, prof. UP stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia.

Z uwagi na pandemię uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym i miała kameralny charakter. Wzięli w niej udział Prorektor ds. Studenckich oraz niewielkie grono stypendystów.

Wśród osób, które otrzymały stypendia Ministra Edukacji i Nauki znaleźli się: Liliana Elżbieta Podwika – administracja (drugi rok studiów drugiego stopnia), Maciej Batłomiej Zięba – matematyka (trzeci rok studiów pierwszego stopnia), Kamil Dawid Dąbek – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia), Karolina Agnieszka Glanowska – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia), Kamila Monika Jajkowska – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia), Katarzyna Weronika Pieczko – art & design (drugi rok studiów drugiego stopnia), Gabriela Grażyna Żełudziewicz – art & design (pierwszy rok studiów drugiego stopnia).

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia przyznawane są studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.